hair-clinic-banner-01
hair-clinic-banner-02
hair-clinic-banner-03
hair-clinic-banner-04
previous arrow
next arrow
banner-mb-01
banner-mb-02
banner-mb-03
banner-mb-04

ดร.นพ. สาโรช สุวรรณสุทธิ ─ " หมอพลัง "
ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านเส้นผมและหนังศรีษะ

2017   ─   American Board of Hair Restoration Surgery. , 2560​

2013   ─   Certificate of Dermoscopy, Skin cancer College, Sydney, Australia, May 2013.​

2013   ─   ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาโรคเส้นผม และการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม ศิริราชพยาบาล มหาวิทย​าลัย

2012   ─   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ. 2555​

2009   ─   Diplomate in Clinical Science in Internal Medicine, Mahidol University, 2009.​

2007   ─   Doctor of Philosophy in Medical Science ( Gene Therapy ), Osaka University, 2007 OSAKA University , 2550​

2002   ─   แพทยศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 1 ) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยมหิดล , 2554​

เทคนิคการปลูกผม
FUE Follicular unit extraction

เป็นการย้ายรากผมแบบแผลเล็ก ไม่ต้องตัดไหม ไม่ต้องพักฟื้นนาน ไม่มีแผลเป็นจากการผ่าตัด​

เป็นเทคนิคการปลูกผมที่มาใหม่ และได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ FUE เทคนิค คือการเลือกเซลล์รากผมจากด้านหลัง โดยเจาะมาที่ละรากๆ แทนที่จะตัดมาเป็นชิ้นแบบ FUT ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการมีแผลเป็นยาวได้ โดยขนาดของรูที่เจาะ จะอยู่ที่ 0.8-1.1 มิลลิเมตร ซึ่งแผลจะหายอย่างรวดเร็วภายใน​

1 สัปดาห์ ความรู้สึกเจ็บน้อยมาก แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนกราฟที่ไม่สามารถเอาออกมาเยอะเหมือน FUT เหมาะกับคนไข้ที่มีพื้นที่ในการปลูกไม่กว้างมาก และต้องใช้จำนวนกราฟประมาณไม่เกิน 1500 กราฟ​

​การดีไซน์ Hair line ที่เป็นธรรมชาติเหมือนผมเดิมที่หลุดร่วงไป เสมือนได้ย้อนวัย เปลี่ยนลุค เพิ่มความมั่นใจ​

ลักษณะแผลที่ใช้เครื่องมือเจาะ และกราฟ

การเจาะดูดเซลล์รากผมจากด้านหลัง : รากผมแต่ละรากจะถูกเจาะด้วยเข็มขนาด 0.8-1.1 มิลลิเมตร กับการใช้เครื่องอัตโนมัติเป็นตัวเจาะ รากผมจะถูกนำออกมาอย่างนุ่มนวลด้วย Forceps ชนิดพิเศษ ชั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 400-500 กราฟ / ชั่วโมง​

การดูแลแผลหลังผ่าตัด และการปิดแผล

หลังการผ่าตัดเสร็จจะมีการฉายแสงสีแดงและอินฟราเรด ประมาณ 20 นาที เพื่อทำให้แผลแห้ง และกระตุ้นการหายของแผล หลังจากนั้นจะปิดผ้าพันแผลรอบศีรษะ 1 วันและรัดผ้าคาดศีรษะไว้ เพื่อป้องกันการตาบวม

ฉายแสง LED

การปิดแผลหลังปลูกถ่ายเส้นผม

แผลหลังผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมหลัง 10 วัน​

ขวัญของคนเราดันมีความซับซ้อนอยู่พอสมควร

คนส่วนใหญ่ ราว 70% จะมีขวัญเดียว วนตามเข็มนาฬิกาหรือที่เรียกว่าเป็น S type และ อีกราวๆ 20% กว่าๆจะเป็นขวัญเดียว แต่ทวนเข็มนาฬิกา หรือ Z type ที่นอกจาก 2 ชนิดนี้ จะมีบางส่วนที่มี 2 ขวัญ และแม้แต่คน 3 ขวัญซึ่งพบได้น้อยมากๆ ซึ่งทำให้เวลาการทำผ่าตัดเสริมขวัญให้คนเหล่านี้ทำได้ยากขึ้น บางคนก็ไม่มีขวัญมาตั้งแต่เดิมก็ไม่ต้องน้อยใจ ถ้าอยากมีจริงเราก็ทำให้ได้​

การที่เราจะปลูกผมในคนไข้กลุ่มที่มีผมบางกลางศีรษะนี้ เราต้องมีการเสริมขวัญให้คนไข้ด้วย ให้เค้ามีขวัญเหมือนเดิม โดยการค่อยๆเรียงผม ที่เราจะปลูกที่ละเส้นๆลงไปตามแนวขวัญของเค้า การปลูกบริเวณนี้จึงจะดูเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่ทำแล้วจากเดิมคนไข้ที่มีขวัญกลายเป็น คนเสียขวัญไป​

วงจรการงอกของเส้นผม

ปกติมี 3 ระยะ คือ

1. Anagen phase ( ระยะการเจริญเติบโต )

คือ ช่วงเจริญวัยของเส้นผม เป็นระยะเจริญเติบโตต่อมขนอยู่ลึกถึงในชั้นไขมัน รากผมมีสีเข้ม เลือดมาเลี้ยงมาก มีอายุในการเติบโตเวลาประมาณราวๆ 1,000วัน หรือ 3 ปี ในการเจริญเติบโตเป็นเส้นผม และอัตราการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยจะยาวขึ้นประมาณ 1 ซ.ม. ต่อ ระยะเวลา 1 เดือน ติดต่อกัน 2 – 6 ปี โดยส่วนใหญ่ เส้นผมของคนเราประมาณ 85-90 % จะอยู่ในระยะการเจริญเติบโตนี้

2. Catagen phase ( ระยะเสื่อมสภาพ )

คือ ช่วงเวลาเสื่อมสภาพหรือช่วงหยุดการเจริญเติบโต เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยต่อมผมจะเลื่อนสูงขึ้นสีเริ่มจางลงแยกตัวจาก เส้นเลือดที่มาเลี้ยง ในการเจริญเติบโตใช้ระยะเวลาประมาณ 10 วัน หรือ 2-3 สัปดาห์ เมื่อการเจริญเติบโตถึงที่สุดแล้วเส้นผมของคนเราก็จะเข้าสู่ ระยะพัก เส้นผมของคนเราโดยประมาณ1 % ที่จะอยู่ในระยะพักนี้​

3. Telogen phase ( ระยะหยุดการเจริญเติบโต )

คือ ช่วงเวลาพักตัวหรือช่วงรอยต่อของผมที่กำลังจะหลุดร่วงกับเส้นผมใหม่ที่กำลัง จะขึ้นมาแทน เป็นระยะหยุดการเจริญเติบโตเลื่อนตัวขึ้นอยู่ต่ำกว่าช่องเปิดต่อมไขมันเพียง เล็กน้อย โคนมีลักษณะเป็น เหมือนไม้ตีกลอง ที่เรียกว่าclub hair และจะถูกผมระยะ anagen ที่เกิดใหม่มาแทนที่ดันให้หลุดร่วงไป ใช้เวลาประมาณ 100 วัน หรือ 3 เดือน เส้นผมของคนเราโดยประมาณ 10% ที่อยู่ในระยะหยุดการเจริญเติบโต​

โดยปกติเส้นผมบนหนังศีรษะมีประมาณ 100,000 เส้น และโดยเฉลี่ยผมร่วง 100 เส้นต่อวัน แต่ถ้าสระผมอาจร่วงเป็น 2 เท่า การร่วงของเส้นผมบนหนังศีรษะจะมีการร่วงในแบบสุ่ม Mosaic Pattern คือจะร่วงจากทุกจุดสลับกันไป ไม่เหมือนสัตว์มีขน ที่เวลาร่วงจะร่วงเป็นชุดเป็น หย่อมๆจากหัวไปห่าง จากท้องไปหลัง เรียกว่าเป็น Wave Pattern​ อายุของขนจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งได้แก่ ขนคิ้ว ขนตา ขนรักแร้ มีอายุ 3-4 เดือน ก็หลุด ขนอ่อนตามร่างกาย 4 เดือน แต่ผมบนหนังศีรษะอายุประมาณ 4 ปี​

ปัญหาหัวล้านควรไว้ทรงผมแบบไหน

หัวล้าน 7 แบบ ตามการแบ่งแบบไทย

tabs-image

ทุ่งหมาหลง

คือหัวล้านอย่างมาก ล้านตกขอบ เปรียบกับทุ่งกว้างที่เอาหมาไปปล่อยก็หลงทิศเพราะทุกทางดูราบเรียบเหมือนกันไปหมด

ทรงผมที่เหมาะ ─ ทรง Skin Head
คำแนะนำ ─ อย่าลืมทาครีมกันแดดที่ศีรษะด้วยนะ

ปรึกษาคุณหมอ
tabs-image

ดงช้างข้าม

คือหัวล้านอย่างมากพอควรด้านบนไปหมด เปรียบกับดงที่ช้างเดินผ่านจะราบเรียบเป็นหน้ากลองตลอดทาง

ทรงผมที่เหมาะ ─ ทรง Skin Head
คำแนะนำ ─ หัวล้านแบบนี้การปลูกผม จะช่วยได้

ปรึกษาคุณหมอ
tabs-image

ง่ามเทโพ

คือหัวล้านด้านหน้ายื่นเป็นง่ามเข้าไปที่ขมับ 2 ข้าง เปรียบเหมือนง่ามหางปลาเทโพ

ทรงผมที่เหมาะ ─
คำแนะนำ ─ หัวล้านแบบนี้การปลูกผมจะช่วยได้

ปรึกษาคุณหมอ
tabs-image

ชะโดตีแปลง

คือหัวล้านตรงกลาง มีผมล้อมรอบทั้งซ้ายขวาหน้าหลัง ถ้าล้านน้อยๆก็จะเห็นเป็นไข่ดาว มองเห็นล้านชัดจากด้านบน ถ้ามากหน่อยเห็นบางจากด้านหน้าด้วย เปรียบเหมือนชะโดตีแปลง หรือ ปลาชะโดทำรังที่จะเอาเศษหญ้ามาล้อมเป็นวง

ทรงผมที่เหมาะ ─ รองทรง ไว้ยาวนิดก็จะเห็นล้านไม่ชัด
คำแนะนำ ─ หัวล้านแบบนี้ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยากินยาทาดี การปลูกผมจะช่วยได้ ถ้าเป็นมากๆ

ปรึกษาคุณหมอ
tabs-image

แร้งกระพือปีก

คือหัวล้านโอบสองข้าง เหลือกระจุกผมด้านหน้า มองดูเหมือนเป็นปีกอีแร้ง

ทรงผมที่เหมาะ ─ ไว้หน้ายาวเสยไปด้านหลัง หรือ Skin head ก็ได้
คำแนะนำ ─ หัวล้านแบบนี้มักเจอในขั้นสูง มักต้องอาศัยการปลูกผมช่วย

ปรึกษาคุณหมอ
tabs-image

ฉีกหางฟาด

คือหัวล้านระดับสูสีกับดงช้างข้าม แต่มีผมเป็นเส้นบางๆอยู่บ้างอุปมาดัง ฉีกหางปลา เป็นเส้นๆ ฟาดลงไป

ทรงผมที่เหมาะ ─ Skin head
คำแนะนำ ─ หัวล้านแบบนี้มักต้องอาศัยการปลูกผมช่วย

ปรึกษาคุณหมอ
tabs-image

ราชคลึงเครา

คือหัวล้านระดับเดียวกับทุ่งหมาหลง หรือ ดงช้างข้าม แต่มีเคราดกเพิ่มเข้าไปแถมประเภทนี้ ขนหน้าอกก็จะหนาด้วย และหัวล้านแบบนี้มักจะรวยด้วย ไม่รู้ทำไมราชคลึงเคราคืออุปมาเหมือนพระราชาลูบเครา

ทรงผมที่เหมาะ ─ Skin head ไว้เคลา แบบนี้แหละเท่
คำแนะนำ ─ เคลาสามารถเอามาใช้ปลูกผมได้นะ

ปรึกษาคุณหมอ

รีวิวจากลูกค้า

คำถามที่พบบ่อย

ปัญหาผมแบบไหนที่ควรปลูก

 • Hair line การปลูกบริเวณด้านหน้า​
 • M Shave ด้านข้างเว้าลึก​
 • Crown ไข่ดาวกลางศีรษะ​
 • ปลูกคิ้ว ปลูกหนวดปลูกเครา

อายุเท่าไหร่ถึงปลูกผมได้

 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป

ผมจะโตและยาวขึ้นใช้เวลานานเท่าไหร่

 • หลังปลูกผมไปประมาณ 1 เดือน จะเริ่มร่วงทั้งหมดก่อนและเริ่มงอก ยาวขึ้นในเดือนที่ 3 เป็นต้นไปและยาวขึ้นเรื่อยๆใช้เวลา อยู่ที่ 6 เดือน – 1 ปี

หลังปลูกผมออกกำลังกายได้หรือไม่

 • ควรงดออกกำลังกาย หนักๆ 2 สัปดาห์ เช่น วิ่ง กระโดด การออกกำลังกายที่มีแรงกระแทก แต่สามารถเดิน บนลู่วิ่งเบาๆได้แบบที่เหงื่อออกไม่เยอะ ยกเวท เบาๆได้ งดว่ายน้ำ 1 เดือน

เซรั่ม บำรุงเส้นผม สามารถใช้ได้ตอนไหน

 • หลังปลูกไปแล้วครบ 2 สัปดาห์

สามารถทานวิตามิน หรือ ยา บำรุงเส้นผมได้เลย หรือ ไม่

 • หลังปลูกผมสามารถทานวิตามินและยาบำรุงเส้นผมได้ตามปกติ

ควรงดรับประทานอาหารอะไร หรือไม่

 • อาหารทานได้ปกติ
 • งดสูบบุหรี่ 4 สัปดาห์
 • งดดื่มแอลกอฮอร์ 2 เดือน

ร้านทำผมสำหรับผู้ที่มีปัญหาเส้นผม และหนังศีรษะ

ร้านทำผมสำหรับผู้ที่มีปัญหา
เส้นผม และหนังศีรษะ

เข้าใช้บริการได้อย่างไร้กังวล โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา

ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากญี่ปุ่น

Deep Layer 5 Steps

เข้าฟื้นบำรุงผมได้อย่างล้ำลึกด้วยเคราติน และไฮยาลูโรนิคฟลูออไรด์ ฟิล์มมอยเจอร์ไรเซอร์ และพอลิเมอร์ไฮบริด จะทำหน้าที่เคลือบเส้นผมป้องกันความชื้นทำให้ผมแข็งแรง นุ่มสลวย และเงางาม

THROW Shampoo & Treatment

สูตร Mouist เหมาะสำหรับผมเส้นใหญ่ที่ต้องการความชุ่มชื้น นุ่มสลวย และสูตร Airly เหมาะสำหรับผมเส้นเล็ก ลีบ แบน ที่ต้องการมีวอลลุ่ม และมีชีวิตชีวา ทำความสะอาดเส้นผมได้อย่างหมดจด บำรุงผมเสียจากการทำสี และยับยั้งการหลุดของสี

LASHE ลาเช่ น้ำยาดัดเย็น

ผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่น อ่อนโยนต่อเส้นผม ลดการแห้งเสีย ลอนผมสปิงสวย เส้นผมนิ่มน่าสัมผัส จัดทรงง่าย เหมือนผมบริสุทธิ์ กลิ่นไม่แรงและฉุน เพราะมีสาร Green tea polyphenol ที่สกัดจากชาเขียวจะเข้าเกาะสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นฉุนที่ไม่พึงประสงค์

HAHALIFE

ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากญี่ปุ่น ได้สัมผัส ผมตรง อ่อนนุ่มแบบธรรมชาติ ไม่เกิดปัญหาผมแห้งเสียจากการยืดผม สามารถลดเวลาสำหรับการยืดได้ และยังมีสารที่ผ่านการคิดค้นเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผม กรดอะมิโนที่ได้จากสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าว และกรดลูตามิ ซึ่งจะกลายเป็น Crystal Ceramide ทำหน้าที่เป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้น ความเงางามให้แก่เส้นผม และยังสามารถซ่อมแซมในส่วนของเกล็ดผมที่มีปัญหา

THROW ครีมเปลี่ยนสีผม

เนื้อครีมบางเบา ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ 13 ชนิด กลิ่นหอมละมุน สีผมดูโปร่งละมุนละไม สีไม่หมอง หรือหนักเกินไป พร้อมสารบำรุง Dual Silk Complex ให้เส้นผมเงางามเป็นประกายและสัมผัสนุ่มสลวย และสารบำรุง Organic Oil Botanical Essense ช่วยปรับสภาพเส้นผมให้ดูแข็งแรง ประกอบด้วยออยล์ 3 ชนิด น้ำมันจากพฤกษาศาสตร์ 2 ชนิด และสารสกัดน้ำมันหอมระเหยอีก 8 ชนิด

Tint bar Alkali Color

ให้สีสันชัดเจนระดับเดียวกับการเคลือบสี ให้สีสันสดใส บนพื้นผมทุกระดับความสว่าง สีสันที่สดในแบบ Tinbar มีส่วนผสมของสาร Gemlike Gloss ที่ทำให้สีดูสดขึ้น ช่วยลดความหยาบกร้านของเส้นผมที่เกิดจากการทำสี